Mašinska industrija

Lasersko zavarivanje je idealno za grejače od cekasa ili kantala.
USLUGE U MAŠINSKOJ INDUSTRIJI

Veoma široka upotreba laserskog zavarivanja u mašinskoj industriji

može biti od ključnog značaja da bi se završio drugi posao. Ove aplikacije podrazumevaju spajanje motora, kondezatorskih baterija itd.

Značajna je upotreba za reparaciju reznog alata, reparaciju alata za kovanje kao i za reparaciju svih vrsta alata (ručnih i mašinskih).Takodje,za zavarivanje tankih membrana od nerdjajućeg čelika – prohroma, sita za filtere (mrežice) svih vrsta materijala.

Veoma je specifična primena laseskog zavarivanje za navarivanje istrošenih osovina mašina i uredjaja kao i popravke raznih kućišta motora, reduktora od SL.

Lasersko zavarivanje je idealno za grejače od cekasa ili kantala.
BEOGRAD

Laser welding plus d.o.o.

Hvala što se interesujete za naše usluge.
+381 (0) 63 207 206

www.laserskozavarivanje.com

laserskozavarivanje@gmail.com

LOKACIJA

Mi se nalazimo na Mašinskom Fakultetu

Kraljice Marije 16, Beograd. Učionica 33, prizemlje.


SLANJE POŠTE

Laser welding plus d.o.o.

Vladimira Popovića 30/22,
11070 Novi BeogradKONTAKTIRAJTE NAS

Pratite naše aktivnosti

Interaktivno koordinirajte proaktivno e-trgovanje putem procesno-fokusiranog razmišljanja „izvan okvira“.